Since 1987 on the Accounting Market

Kadry i Płace

Obsługa Płac


W ramach naszych kompleksowych usług księgowych oferujemy Państwu obsługę płacową pracowników. Prawodawstwo polskie nakłada na pracowców liczne obowiązki związane z administrowaniem dokumentacją kadrową, ale również z prawidłowym naliczeniem i wypłaceniem wynagrodzeń pracownikom.

Nasz doświadczony personel przejmie od Państwa obowiązki jakie z mocy prawa nałożone są na Pracodawców. Tym samym wszelkie czynności związane z poprawnym naliczeniem składek ZUS oraz podatku PIT a także przygotowaniem i wysłaniem deklaracji zostaną wykonane przez naszych specjalistów.

W ramach obsługi płacowej oferujemy państwu:
Sporządanie list płac,

Przygotowywanie przelewów: z tyt. wynagrodzeń, do ZUS i Urzędów Skarbowych,

Sporządanie i deklaracji ZUS oraz rocznych rozliczeń PIT,

Wystawianie zaświadczeń dla pracowników (m.in.: zaświadczenia o zarobkach),

Administrację spraw związanych z płacami (nadgodziny, urlopy, nieobecności....),


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami oraz chcielibyście otrzymać szczegółową ofertę prosimy o kontakt z Buchalter sp. z o.o.
Page Rank Check
Copyrights by Buchalter Sp. z o.o.