Since 1987 on the Accounting Market

Analizy podatkowe

Analizy Finansowe i Ekonomiczne


Każda inwestycja nie może obyć się bez profesjonie przygotowanej analizy finansowej. Niezależnie od rozmiaru inwestycji i posiadanego przez wykonawcę tak zwanego know-how, trzeba jeszcze sprawdzić jej opłacalność. Profesjonalnie przygotowana anlaliza fnansowa, to najlepszy sposób na pozyskanie inwestora lub uzyskanie kredytu z instytucji finansowej.

W ofercie naszych usług znajdą Państwo między innymi:

Lustracje Spółdzielni Mieszkaniowych

Opiniowanie planów przekształceń majątkowcych w spółki o charakterze kapitałowym

Przygotowywanie profesjonalnych Biznes Planów


Nasi specjaliści przygotują na Państwa potrzeby profesjonalną analizę finansową, która w prosty i przejżysty sposób dostarczy informacji ekonomicznych o planowanych efektach inwestycji oraz nakładach jakie muszą zostać poniesione. Rzetelnie prezentując całościowy obraz inwstycji, dokonamy analizy jej mocnych i słabych stron. Ukazując jednocześnie ryzyko prowadzenia działalności przedstawimy sposób na zabezpieczenie się przed nim, poprzez stosowanie różnego rodzaju procedur zapobiegających zrealizowaniu się ryzyka działalności. Zakres czasowy badanej inwestycji zawarty w naszych analizach obejmuje bieżącą sytuację przedsiębiorstwa jak i zarówno przyszłe perspektywy dalszego rozwoju, pokazując wyniki fianansowe na każdym etapie inwestycji. Nasze analizy w sposób przekonywujący i obiektywny pokazują finansowe aspekty działalności, zarówno osobom dysponującym obszerną wiedzą z zakresu finansów jak i dla niefinansistów.

Schemat przygotowywanej przez nas analizy finansowej zawiera:

Wstęp zawierający charakterystykę wykonawcy inwestycji,

Analizę otoczenia rynkowego,

Szczegółowy opis planowanej inwestycji,

Analizę słabych i mocnych stron inwestycji,

Analizę finansowa - bilans, rachunek wyników,

Prognozy finansowo - księgowe,

Prezentację zakładanych scenariuszy inwestycji,

Badanie opłacalności inwestycji,

Analizę wskaźnikowa porównującą wyniki z danymi branżowymi,

Podsumowanie.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami oraz chcielibyście otrzymać szczegółową ofertę prosimy o kontakt z Buchalter sp. z o.o.Page Rank Check
Copyrights by Buchalter Sp. z o.o.